Povezovanje

Zveza ribiških družin Celje letno organizira tradicionalno srečanje funkcionarjev vseh ribiških družin članic z namenom povezovanja, izmenjave informacij ter krepitve medsebojnega sodelovanja. Prav tako se predstavniki zveze udeležujemo različnih srečanj sosednjih zvez in srečanj na nivoju Ribiške zveze Slovenije.