Dejavnosti

01

Izobraževanja

Zveza ribiških družin Celje v sodelovanju z Ribiško zvezo Slovenije in Zavodom za ribištvo Slovenije organizira ali soorganizira strokovna izobraževanja s področja ribiškega upravljanja za članice zveze. Izobraževanja zajemajo organizacijo seminarja in izpita za ribiče pripravnike ter dodatne višje strokovne posvete s področja ribiškega upravljanja (okolje, posegi v vode, poslovanje, delo z mladimi, čuvajske službe, ribogojstvo…)

02

Mladi

Zveza ribiških družin Celje vsako leto organizira več srečanje mentorjev s področja dela z mladimi iz vseh članic zveze z namenom dviga znanja in deljenja novih tehnik in pristopov k delu z mladimi. V jesenskem času zveza organizira tudi tabor mladih ribičev, ki je namenjen aktivnejšim mladim članom ribiških družin članic zveze, da spoznajo naprednejše vsebine ribiškega upravljanja (elektro odlov, čuvajska služba, ribogojstvo, gospodarjenje…) in s tem pridobijo znanja, ki jih bodo potrebovali kot bodoči aktivni člani ribiških družin.

Področje mladih vodi predsednik Boštjan Peter Zagožen.

03

Okolje

Zveza ribiških družin Celje skupaj z ribiškimi družinami članicami zveze aktivno sodeluje pri pripravi idejnih zasnov, projektov in nadzoru posegov v vode ter ostalih okolju škodljivih dejavnosti. S podporo strokovnega znanja sodelavcev Ribiške zveze Slovenije in Zavoda za ribištvo Slovenije vplivamo na izvedbo posegov v vode v smeri, da so le ti izvedeni kar se da sonaravno in ribam neškodljivo.

Področje okolja vodi podpredsednik Gregor Dolinšek.

04

Tekmovanja

Zveza ribiških družin Celje organizira tekmovanja lova rib s plovcem (LRP) na nivoju Celjske regije. Tekmovalci člani ribiških družin članic zveze se lahko udeležujejo regijskih tekmovanj v selekcijah mladih in članov ter se z upešnim nastopom na regijskem nivoju uvrstijo na tekmovanja državnega nivoja.

Področje tekmovanj vodi član uo Milan Kojc.

05

Povezovanje

Zveza ribiških družin Celje letno organizira tradicionalno srečanje funkcionarjev vseh ribiških družin članic z namenom povezovanja, izmenjave informacij ter krepitve medsebojnega sodelovanja. Prav tako se predstavniki zveze udeležujemo različnih srečanj sosednjih zvez in srečanj na nivoju Ribiške zveze Slovenije.

Predsednik

Boštjan Peter Zagožen

Imate dodatna vprašanja?