Zveza Ribiških
Družin Celje

1
Ribiških
družin
1
Ribolovnih
revirjev
1
Let
zgodovine
500
Aktivnih
članov

Članice zveze

Zgodovina
zveze

Začetki segajo v leto 1912 kar pomeni več kot 100 let tako ali drugače organiziranega delovanja ribičev na Savinjskem območju.
Ribiška zgodovina na Celjskem ima dolgo in bogato tradicijo.
  • leta 1912 je bilo ustanovljeno Ribarsko društvo Celje, ki je upravljalo z ribjim življem v Savinji in njenih pritokih (od Nazarij navzdol), pa tudi v Savi ob levem bregu od Hrastnika do izliva Sotle;
  • leta 1922 je prešlo vodenje društva v slovenske roke (pred tem so društvo vodili predvsem nemško govoreči ribiči);
  • aktivnosti društva so bile ves čas usmerjene v povezovanje slovenskega sladkovodnega ribištva – društvo je bilo leta 1933 soustanovitelj Zveze ribarskih društev Dravske Banovine, katere ustanovni občni zbor je bil ravno v Celju;
  • leta 1946 je bila na podlagi zakona ustanovljena ribarska zadruga za ribarsko enoto, ki se leta 1953 preoblikuje v Ribiško društvo, ki se konec leta poveže v Zvezo ribiških društev – predhodnico RZS (podpredsednik Celjan)
  • ribiško društvo se v letih 1954 – 1959 dokončno preobrazi v ZRD Celje, ki pa je uradno registrirana šele v letu 1968

Najnovejše

Krovna ribiška organizacija

Ribiška Zveza
Slovenije

Koledar